900 công ty phá sản do ảnh hưởng của virus corona mới tại Nhật Bản. Hầu hết là các nhà hàng

Tại Nhật Bản, 900 công ty phá sản do tác động của dịch bệnh Vovid-19

Theo dữ liệu của Ngân hàng Hoàng gia, tính đến ngày 18/1 đã nhận được tổng cộng 900 công ty nộp đơn xin phá sản và các thủ tục khác, ngừng kinh doanh và chuẩn bị cho các thoả thuận pháp lý do bị ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid-19.

Các nghành nộp đơn xin phá sản nhiều nhất do bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, phần lớn là ngành nhà hàng với 141 công ty, ngành khách sạn / phòng cho thuê và ngành xây dựng / công ty xây dựng với tổng cộng 72 công ty, các cửa hàng bán lẻ quần áo là 54 công ty, kinh doanh bán buôn thực phẩm là 46 công ty.

Nguồn link

https://www.fnn.jp/articles/CX/132599