Bạn cần làm gì khi đi tiêm Vắc xin ngừa Covid-19 tại Nhật

Mỗi người dân đang sinh sống tại Nhật đã được gửi một phong bì có phiếu tiêm chủng bao gồm mã, tên và các giấy tờ cần thết khác trước đó từ văn phòng chính phủ tại Thành phố nơi bạn sinh sống. Sau đây là các bước chuẩn bị trước khi đi  tiêm vắc…