Tháng: Tháng Ba 2020

Phân Loại Rác Tại Nhật – Thùng Giấy carton, Tạp Chí, Quần Áo Cũ

Thùng giấy, tạp chí, quần áo cũ được thu gom 1 ngày trong 1 tuần. Logo thùng carton…

Rác Cháy Được

Rác cháy được🔥 : được thu gom 2 ngày trong 1 tuần Các loại rác cháy được…

CÁCH PHÂN LOẠI RÁC TẠI NHẬT

Trước khi đến Nhật, điều bạn thường lo lắng đầu tiên là làm sao để biết được…