Rác Cháy Được

Rác cháy được🔥 : được thu gom 2 ngày trong 1 tuần Các loại rác cháy được sẽ có logo được in trên nhãn của các sản phẩm. Rác cháy được trước khi vứt bỏ, bạn lưu ý rác có đường kính không vượt quá 30cm hoặc thanh dài không hơn 1 mét. Nếu vượt…

CÁCH PHÂN LOẠI RÁC TẠI NHẬT

Trước khi đến Nhật, điều bạn thường lo lắng đầu tiên là làm sao để biết được cách phân loại rác và vứt bỏ rác? Việc xử lý tất cả các loại rác và thu gom rác sẽ được lên lịch cho các ngày thu gom trong trong tuần tùy theo quy định của mỗi…