THÁP TOKYO – TOKYO TOWER

Tháp Tokyo là dạng tháp truyền thông và quan sát Tokyo, Nhật Bản. Tháp có cấu trúc cao thứ 2 tại Nhật với độ cao 332,9m và được thiết kế bằng khung thép dựa theo tháp Eiffel của Pháp, được sơn màu cam để tuân thủ theo quy định an toàn hàng không. Tháp Tokyo được hoàn tất xây dựng vào…