Phân Loại Rác Tại Nhật – Thùng Giấy carton, Tạp Chí, Quần Áo Cũ

Thùng giấy, tạp chí, quần áo cũ được thu gom 1 ngày trong 1 tuần.

Logo thùng carton sẽ được in trên sản phẩm.

Phân loại thùng giấy và quần áo cũ bao gồm 6 loại sau đây:

– Báo chí / Tập quảng cáo, tờ rơi được chèo vào                          – Thùng giấy (các tông)

– Hộp giấy                                                                                       – Tạp chí / Quảng cáo được chèn chung

– Hộp đựng và các bao bì giấy khác                                              – Quần áo cũ

      * 2.1 Báo chí / Tập quảng cáo, tờ rơi được chèn vào

 

– Vui lòng gấp lại và xếp chồng lên nhau, sau đó dùng dây cột để có thể xách lên dễ dàng bằng một tay.

– Hoặc vui lòng sử dụng túi rác trong suốt được bán tại các cửa hàng, siêu thị.

 

     * 2.2 Thùng giấy (các tông)

 

Bóc các loại giấy được dán trên thùng (như phiếu giao hàng,…), cắt băng dính các góc cạnh của thùng, sau đó gấp chúng lại thành một chồng khoảng 10 cái. Nếu thùng các tông có chốt kim loại mà không thể tháo ra dễ dàng, không cần phải tháo ra.

 

 

      * 2.3. Hộp giấy

– Áp dụng cho những sản phẩm có logo hộp giấy. 

– Rửa sạch, cắt hộp ra, sau đó để ráo nước và cột lại thành một xấp hoặc bỏ vào túi rác trong suốt, có thể nhìn thấy.

 

      * 2.4. Tạp chí / Quảng cáo được chèn chung

– Tạp chí hàng tuần, tạp chí chuyên ngành, truyện tranh, sách, danh mục, sách giáo khoa, cuốn sách nhỏ, từ điển, vv..

Cột tất cả lại thành 1 chồng và có thể xách bằng một tay. Vui lòng để lại các ốc vít trong sách, tạp chí mà không cần tháo ra.

 

 

    * 2.5. Hộp đựng và các bao bì giấy khác


– Giấy vụn, hộp giấy, bưu thiếp, phong bì, lõi giấy vệ sinh, phiếu ghi giá, giấy ghi nhớ, áp phích, tờ rơi, tập tin giấy, giấy gói, giấy sao chép, v.v.

(Lưu ý) Vui lòng cắt phần giấy bóng kính của phong bì có cửa sổ và bỏ nó vào Rác cháy được.

 

      * 2.6. Quần áo cũ

– Vui lòng bỏ vào túi rác trong suốt, có thể nhìn thấy.