Cách nhận một cuộc gọi điện thoại và trả lời đúng cách tại công ty Nhật Bản

1. Khi có 3 cuộc gọi trở lên đổ chuông, bạn sẽ làm gì và trả lời như thế nào?

Khi điện thoại tại công ty đổ chuông trong vòng 3 lần, việc nhận cuộc gọi và trả lời là việc đương nhiên của những người đang làm việc trong công ty. Bất kể bạn đảm nhận bao nhiêu công việc, bạn đang bận rộn, hãy ưu tiên cho việc bạn nhận cuộc gọi và trả lời.

Sau khi bạn đã nghe máy sau 3 cuộc gọi trở lên đổ chuông, việc đầu tiên bạn nói là “「お待たせしました」Tôi xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu”. Người gọi điện thoại 3 lần mất khoảng 10 giây, do đó bạn nên nói một lời xin lỗi lịch sự.

2. 「もしもし」 là câu nói không nên nói khi bạn nhận cuộc gọi của điện thoại công ty

Khi bạn nhấc điện thoại công ty và trả lời, câu đầu tiên bạn nói là  “「もしもーし」hay「もしもし~」?” là rất khủng khiếp đối với người Nhật. Thay vào đó, bạn hãy nói chính xác là 「はい、ABC 会社でございます」tiếng Việt nghĩa là “Tôi là.., công ty ABC”

Tùy theo công ty, cũng có nơi nói là  「○○会社△△部、××でございます」“Công ty…., bộ phận…, tên.”

Khi nào bạn nên nói 「もしもし」? . 「もしもし」là từ bắt nguồn từ「申し申し」 và là một từ được sử dụng khi bạn gọi điện thoại đến người khác. 

Thật tốt khi bạn gọi điện thoại và nói 「もしもし」“Xin chào” khi bạn chưa nghe thấy giọng nói của người bên kia cuộc gọi trả lời điện thoại, nhưng nó không phải là câu để bạn sử dụng khi nhận cuộc gọi và trả lời điện thoại.

3. Khi bạn không nghe rõ được giọng nói của người gọi do tiếng ồn hoặc giọng nói khó nghe, bạn sẽ xử lý như thế nào?

Sau khi bạn nhận cuộc gọi và trả lời điện thoại, người kia có thể nói nhanh, giọng nói khó nghe hoặc tiếng ồn xung quanh, đường truyền không tốt và bạn không thể nghe rõ tên của người kia hoặc người kia đang nói gì. Trong trường hợp như vậy, bạn không nên im lặng mà hãy xác nhận rằng 「電話が遠いようですので、恐れ入りますが、もう一度お願いいたします」

Tuy nhiên, sẽ bất lịch sự nếu bạn nghe thể dễ dàng nghe đi nghe lại nhiều lần. Nếu cảm thấy khó khăn để lắng nghe giọng nói của người kia, hãy cố gắng lặp lại và xác nhận những gì bên kia đã nói với bạn, chẳng hạn như 「○○社の△△様ですね?」「××の件についてですね?」

Ví dụ như nếu bạn nhận cuộc gọi từ người phụ trách, người quản lý của bạn mà bạn không thể nghe rõ. có thể dễ gây ra rắc rối cho bạn. Miễn là bạn nhận được cuộc gọi, điều quan trọng là phải nói cho người phụ trách, người quản lý biết chính xác nội dung cuộc gọi đó là gì.

Nguồn link: http://xn--hdkwb5e179kyna410s.com/denwa-2-254