Thành phố Sakai, Osaka hoãn lịch tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho độ tuổi 40-49

Vào ngày 9/7, văn phòng Chính phủ thành phố Sakai đã ra thông báo về việc hoãn lại nhận đặt chỗ trước tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho độ tuổi từ 40 tuổi – 49 tuổi cho cả cá nhân và nhóm do thiếu nguồn cung cấp vắc xin ngừa Covid-19 mà trước đó đã được lên lịch bắt đầu tiêm chủng từ ngày 19/7 đến ngày 2/8. Do đó, lịch tiêm chủng đã được thay đổi là bắt đầu từ ngày 26/7 đến 16/8 cho độ tuổi 40-49

Vào ngày 5/7, việc đặt chỗ trước cho tiêm chủng dành cho độ tuổi 50 – 64 đã bắt đầu. Thành phố đã ưu tiên tiêm chủng cho độ tuổi từ 50 trở lên do các đối tượng này có nguy cơ nhiễm bệnh Covid-19 và tử vong cao. Người phụ trách giải thích rằng “Chúng tôi muốn tập trung tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho nhóm tuổi có nguy cơ nhiễm bệnh cao trong khi nguồn cung vắc xin giảm”

Nguồn: https://news.yahoo.co.jp/articles/8990588bd3af0e7afb56498f1fb744dc1e1ee358