Thành phố Sakai, Osaka hoãn lịch tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho độ tuổi 40-49

Vào ngày 9/7, văn phòng Chính phủ thành phố Sakai đã ra thông báo về việc hoãn lại nhận đặt chỗ trước tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho độ tuổi từ 40 tuổi – 49 tuổi cho cả cá nhân và nhóm do thiếu nguồn cung cấp vắc xin ngừa…

Read More