Các thủ tục trợ cấp 100.000 yên ở nhiều nơi tại Nhật đang bắt đầu – tại thành phố Matsuyama, 611 đơn đăng ký qua ứng dụng trực tuyến

Ngày 1 tháng 5 năm 2020

Nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm Covid-19 , các thủ tục thanh toán “tiền trợ cấp đặc biệt” 100.000 yên tiền mặt cho 1 người đã bắt đầu hỗ trợ chính thức ở nhiều nơi khác nhau vào ngày 1 tháng 5. 

Có hai cách để gửi mẫu đơn đăng ký nhận tiền trợ cấp, một là qua đường bưu chính và cách khác là gửi trực tuyến. Mặc dù một địa phương với dân số ít sẽ bắt đầu trước, nhưng Thành phố Akashi, tỉnh Hyogo bắt đầu hỗ trợ tiền trợ cấp cho các hộ gia đình nghèo khó cùng ngày bởi do Covid-19, tức là ngày 1 tháng 5. Tại toà thị chính, tổng cộng có 15 hộ gia đình bao gồm 33 người đã được hỗ trợ và người phụ trách nói: “Nếu bạn có thể có một chút tiền trợ cấp trước 5 ngày lễ liên tiếp, bạn cảm thấy .”

Tại thành phố Akashi tiền trợ cấp từ ngày 1 tháng 5 là) là tiền đã vay từ quỹ phúc lợi xã hội của văn phòng Phúc lợi Xã hội thành phố để hỗ trợ cho 250 hộ gia đình (khoảng 500 người) đó nghỉ việc và thất nghiệp. Ngoài 15 hộ gia đình được thanh toán tại toà thị chính thành phố vào ngày này, các hộ gia đình khác sẽ được chuyển vào tài khoản trong tháng Năm.

Tại thành phố Matsuyama, các đối tượng được nhận tiền trợ cấp khoảng 250.000 hộ gia đình, đã có 611 đơn đăng ký qua  ứng dụng trực tuyến tính đến 5 giờ chiều. Cũng vào ngày này, trung tâm nhận cuộc gọi cá nhân đã được mở và đã nhận một loạt các câu hỏi về “Cổng thông tin Số của tôi (My number)”, một trang web cá nhân cho hệ thống My Number (Số của tôi) được sử dụng cho đăng ký.

Tại tỉnh Osaka, 25 đơn đăng ký đã được đăng ký tại thành phố Tondabayashi trước 6 giờ chiều và Thị trưởng Yoshimi Yoshimura cho biết, những người càng gặp nhiều khó khăn hơn nếu kéo dài thời gian. Chỉ có một cuộc tham vấn ở Làng Chihayaakasaka nhắm đến 2.285 hộ gia đình (5.129 người), nhưng người phụ trách nói: “Tôi muốn nhanh chóng đưa ra trợ cấp để hồi sinh làng.” [Toshihiro Hamamoto, Naoki Irie, Yuta Kumamoto

Nguồn :

https://mainichi.jp/articles/20200501/k00/00m/040/287000c