Thẻ thông báo số của tôi sẽ được hủy bỏ. Sau ngày 25 tháng 5, thẻ sẽ không hợp lệ để sử dụng khi di chuyển

Thẻ thông báo số của tôi ( 通知カード / Notification card) được phát hành nhằm để chứng minh số của tôi (my number) sẽ được hủy bỏ vào ngày 25 tháng 5. Do đó, việc sử dụng Thẻ thông báo số của tôi được sử dụng cho những điều tương tự như trước đây sẽ không thể được thực hiện . Để biết thêm về những điều này, hãy kiểm tra các nội dung được thông báo bởi Bộ Nội vụ và Truyền thông và chính quyền địa phương.

Có thể đăng ký trực tuyến đơn xin cấp Thẻ số của tôi (マイナンバーカード  / My Number Card)

Ngay cả sau khi Thẻ thông báo bị hủy bỏ, bạn vẫn có thể đăng ký trực tuyến đơn xin cấp Thẻ số của tôi bằng điện thoại hoặc PC nếu bạn có mẫu đơn đăng ký kèm theo trong Thẻ thông báo. Vẫn có thể đăng ký, ngay cả khi có thay đổi thông tin trên Thẻ thông báo như tên gia đình hoặc địa chỉ,  .

Số của tôi có thể được sử dụng như một thông tin hồ sơ để chứng minh tùy thuộc vào điều kiện

Nếu thông tin ở mặt trước của Thẻ thông báo (tên, địa chỉ, v.v.) khớp với thông tin trên thẻ cư dân, thì nó có thể được sử dụng như một thông tin hồ sơ để chứng minh số cá nhân của bạn.

Thẻ thông báo không hợp lệ để sử dụng khi di chuyển

Nếu thông tin ở mặt trước của thẻ thông báo không khớp với thẻ cư dân, thì thẻ không thể được sử dụng làm thông tin hồ sơ để chứng minh Số của tôi. Thủ tục thay đổi các thông tin trên mặt trước Thẻ thông báo có thể được thực hiện cho đến ngày 24 tháng 5, nhưng vào ngày 23 và 24 tháng 5 là Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày trả kết quả sẽ khác nhau tùy thuộc vào chính quyền địa phương.

Sau khi Thẻ thông báo bị hủy bỏ, bạn sẽ không thể thay đổi các thông tin bạn cần thay đổi, vì vậy cho nếu bạn thay đổi thông tin thẻ cư trú sau ngày 25 tháng 5 khi di chuyển, bạn sẽ không thể sử dụng thông tin thẻ cư trú làm hồ sơ chứng minh Số của tôi.

Không thể nộp đơn xin cấp lại Thẻ thông báo

Sau khi Thẻ thông báo được hủy bỏ, thủ tục nộp đơn xin cấp lại sẽ không thể được thực hiện. Đơn xin cấp lại Thẻ thông báo có thể được thực hiện cho đến ngày trước khi được hủy bỏ như ở trên đề cập trong thủ tục thay đổi các thông tin.

Hồ sơ xác nhận Số của tôi ngoài Thẻ thông báo

Hồ sơ hợp lệ để xác nhận Số của tôi bao gồm Thẻ số của tôi và Thẻ thông báo hợp lệ, cũng như một bản sao thẻ cư dân với số của tôi và giấy chứng nhận đăng ký thường trú.

Cách nộp đơn đăng ký Thẻ số của tôi khi không có Thẻ thông báo

Ngay cả khi bạn không có mẫu đơn đăng ký kèm theo trong thẻ thông báo do bị mất, bạn vẫn có thể đăng ký trực tuyến hoặc qua thư. Đối với đơn đăng ký xin cấp thẻ trực tuyến, hãy lấy mẫu đơn bằng mã QR từ thành phố nơi bạn sinh sống. Để nộp đơn qua bưu chính, tải xuống mẫu đơn đăng ký viết tay từ trang web chuyên dụng.

Ngoài ra, nộp đơn đăng ký qua bưu chính sau khi thẻ thông báo bị hủy bỏ áp dụng tùy theo mỗi chính quyền địa phương, vui lòng kiểm tra thông tin của chính quyền địa phương nơi khu vực của bạn đang sinh sống để biết thêm chi tiết.

Nguồn:

https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1253036.html

Author: lina