Tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhận tiền trợ cấp 100.000 yên cho 1 người – 57 thị trấn và làng mạc thuộc tỉnh Fukushima bắt đầu trong tháng 5 và 3 thành phố trong tỉnh dự kiến ​​từ ngày 7/5

Ngày 01 tháng 5 năm 2020

Để đáp ứng việc thành lập ngân sách bổ sung quốc gia, mỗi chính quyền địa phương trong tỉnh Fukushima đang thúc đẩy nhanh chóng việc thanh toán “tiền trợ cấp đặc biệt” 100.000 yên cho tất cả người dân. Ngoài thành phố Soma ra, thành phố Minamisoma và thị trấn Mishima cũng bắt đầu lên kế hoạch trợ cấp sớm nhất là từ ngày 7/5.

Ngoài 3 thành phố thuộc tỉnh Fukushima bắt đầu vào ngày 7/5 , Làng Hinoemata sẽ bắt đầu vào ngày 8/5, 12 thành phố, thị trấn, làng (shi-cho-son) bắt đầu tiếp nhận trợ cấp từ ngày 11/5 đến 15/5. Một số địa phương chưa quyết định ngày bắt đầu tiếp nhận trợ cấp, chẳng hạn như giữa tháng 5 và cuối tháng 5. Tuy nhiên, 57 địa phương trong tỉnh dự kiến ​​sẽ bắt đầu trợ cấp trong tháng này, Yabuki Cho và Aizumisato Cho ​​sẽ trì hoãn đến đầu tháng 6. 

Để việc trợ cấp sớm và nhanh chóng, mỗi địa phương đang nỗ lực tiếp nhận như tiếp nhận đơn đăng ký trực tuyến. Kōriyama, Iwaki, Nihonmatsu và các thành phố khác có dân số đông đức sẽ thiết lập một nhóm cho dự án. Mặt khác, làng Showa có kế hoạch thanh toán nhanh chóng bằng cách thay đổi chuyển khoản thường được sử dụng là ba lần một tháng thành một lần một tuần.

Nguồn

https://www.minyu-net.com/news/news/FM20200501-483108.php