Các thủ tục trợ cấp 100.000 yên ở nhiều nơi tại Nhật đang bắt đầu – tại thành phố Matsuyama, 611 đơn đăng ký qua ứng dụng trực tuyến

Ngày 1 tháng 5 năm 2020 Nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm Covid-19 , các thủ tục thanh toán “tiền trợ cấp đặc biệt” 100.000 yên tiền mặt cho 1 người đã bắt đầu hỗ trợ chính thức ở nhiều nơi khác nhau vào ngày 1 tháng 5.  Có hai cách để gửi mẫu đơn…

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhận tiền trợ cấp 100.000 yên cho 1 người – 57 thị trấn và làng mạc thuộc tỉnh Fukushima bắt đầu trong tháng 5 và 3 thành phố trong tỉnh dự kiến ​​từ ngày 7/5

Ngày 01 tháng 5 năm 2020 Để đáp ứng việc thành lập ngân sách bổ sung quốc gia, mỗi chính quyền địa phương trong tỉnh Fukushima đang thúc đẩy nhanh chóng việc thanh toán “tiền trợ cấp đặc biệt” 100.000 yên cho tất cả người dân. Ngoài thành phố Soma ra, thành phố Minamisoma và…