Thành phố Osaka, việc thanh toán tiền trợ cấp 100.000 yên vẫn là 11% và mục tiêu thanh toán 90% vào cuối tháng 7.

Chính sách cấp tiền trợ cấp 100.000 yên mỗi người do sự ảnh hưởng của Covid-19 bị trì hoãn ở thành phố Osaka, Thị trưởng Ichiro Matsui tuyên bố vào ngày 1/7 rằng sẽ thanh toán 90% tiền trợ cấp cho người dân đến cuối tháng 7. Để cải thiện công việc bằng cách tăng số lượng công nhân. Tỷ lệ thanh toán cho thấy mức thanh toán nhắm vào các đối tượng là các hộ gia đình là 11% kể từ ngày 1/7 và sự chậm trễ đang trở nên nghiêm trọng trong số 20 thành phố được chỉ định. 

Theo thành phố, các vấn đề liên quan đến việc thanh toán tiền trợ cấp và công việc của trung tâm nhận cuộc gọi được giao cho một liên doanh của Toppan Printing và JTB với giá khoảng 1,6 tỷ Yên. Kể từ tháng 6, các phương thức thanh toán đã được lên kế hoạch để hoàn thành, nhưng những rắc rối vẫn tiếp tục, chẳng hạn như việc phát hiện thiếu điện cho công việc tại cơ sở được an toàn. Trong số 1.520.000 hộ gia đình được nhắm tới cho việc thanh toán, có 1.330.000 hộ gia đình (88%) đã được thanh toán, nhưng tỷ lệ thanh toán tiền trợ cấp vẫn chỉ ở mức trên 10%.

Theo yêu cầu của thành phố, công ty được uỷ quyền thanh toán đã tăng số nhân viên làm việc từ 300 lên 630. Chúng tôi cũng đã cải thiện công việc bằng cách thêm một số lượng lớn máy quét chuyển đổi mẫu đơn thành dữ liệu điện tử. Số lượng thanh toán tiền trợ cấp được quyết định mỗi ngày dự kiến ​​sẽ tăng từ khoảng 30.000 đến 50.000 đến 60.000, với mục tiêu thanh toán chiếm tỷ lệ 90% vào cuối tháng Bảy.

Thị trưởng Matsui một lần nữa xin lỗi tại cuộc họp báo vào ngày 1tháng 7, “Tôi không nhận thức được với phản ứng ban đầu của công việc” [Zackuke Yaoi]

Nguồn link

https://mainichi.jp/articles/20200701/k00/00m/040/266000c

 

Author: lina