PASMO bổ sung việc tham gia vào hệ thống Minor Point (マイナポイント ) với 25% trên số tiền nạp vào thẻ ( tối đa 5000 yên

“PASMO” tham gia dự án Minor Point (マイナポイント ) do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản  xúc tiến

Pasmo, công ty phát hành thẻ đi lại trong các hệ thống giao thông tại Nhật IC “PASMO”, đã thông báo vào ngày 22 tháng 6 rằng họ sẽ tham gia vào hoạt động kinh doanh Minor Point do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản thúc đẩy. Ngoài ra, “dịch vụ PASMO bổ sung vào Minor Point” sẽ được cung cấp trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Đăng ký trước với tư cách là thành viên của dịch vụ này, lấy ID MyKey từ trang web riêng của Bộ Nội vụ và Truyền thông và chọn “PASMO” làm dịch vụ thanh toán mong muốn từ trang web. 

Nếu bạn có số tiền nạp vào trong PASMO đã đăng ký trong khoảng thời gian tổng hợp điểm sau ngày đăng ký, bạn sẽ được thêm vào Minor point là 25% trên số tiền nạp vào (tối đa 5000 điểm). Điểm tích lũy có thể được chuyển đổi 1 điểm = 1 yên tại địa điểm được chỉ định của công ty và được tính vào PASMO. PASMO dành cho cả mọi người có hoặc không có dấu chữ ký

Người dùng có tổng cộng 20.000 yên trở lên đã nạp vào trong khoảng thời gian này, có thể có 5000 điểm được thêm vào PASMO khoảng ba tháng sau tháng tích lũy. Một người dùng có mức tích lũy dưới 20.000 yên có thể chuyển đổi một điểm thành 1 yên và tính vào số tiền được nạp vào PASMO đã đăng ký vào giữa tháng 6 năm 2021, khoảng ba tháng sau khi thời gian tổng hợp điểm kết thúc. Chi tiết về các điểm nhận sẽ được thông báo qua email đến địa chỉ email đã đăng ký.

Nguồn

https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2006/22/news133.html

 

Author: lina