Vietnam Airlines tiếp tục khai thác chuyến bay giữa Hà Nội và Narita, Tokyo trong tháng 10

Tổng công ty Hàng không Việt Nam [HVN] (Vietnam Airlines) sẽ khai thác 7 chuyến bay thường lệ từ Hà Nội đến sân bay Narita, Tokyo từ ngày 2/10 đến 23/10. Chuyến bay vận chuyển hành khách chỉ có một chiều từ Hà Nội đến sân bay Narita, Tokyo. Nếu có nhu cầu tăng chuyến bay theo xu hướng nhu cầu cần thiết, sẽ cân nhắc xem xét tình hình dịch bệnh.

Do ảnh hưởng của sự lây nhiễm virus corona mới (COVID-19), Vietnam Airlines đã tạm dừng khai thác tất cả các chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản từ ngày 23/3, nhưng vào ngày 19/9 đã nối lại chuyến bay thường lệ  từ Hà Nội đến Narita, Tokyo.

Trong tháng 9, ngoài 1 chuyến bay vào ngày 19/9, còn có 1 chuyến bay từ Hà Nội đến Narita vào ngày 25/9 và 2 chuyến vào ngày 30/9. Ban đầu, một chuyến bay từ Hồ Chí Minh đến Narita đã được lên kế hoạch khai thác, nhưng đã bị hủy bỏ. Sự hợp tác giữa Chính phủ của cả hai nước đang vẫn tiếp tục điều chỉnh để thực hiện khai thác các chuyến bay thường lệ trong tương lai.

Lich bay của Vietnam Airline trong tháng 10 như sau

image by viet jo

Nguồn link:

https://www.viet-jo.com/m/news/tourism/201001165318.html