Vietnam Airline thông báo tiếp tục tạm dừng khai thác các chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đến tháng 2/2021

Công ty hàng không Việt Nam [HVN] (Vietnam Airlines) đã ngừng khai thác các chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và Nhật Bản từ ngày 23/3/2020 do sự lây nhiễm của virus corona mới (COVID-19). Vào mùa đông năm nay (2020), một phần kế hoạch của lịch bay đã được thay đổi.

Công ty Vietnam Airline đã quyết định tiếp tục tạm dừng khai thác các chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đến ngày 26/02/2021 theo sự chỏ đạo hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong hệ thống kiểm dịch hiện hành.

Tuy nhiên, đối với các chuyến bay từ Hà Nội đến Narita và từ Hồ Chí Minh đi đến Narita, Vietnam Airline dự kiến chỉ khai thác chuyến bay một chiều theo lịch trình như sau

image by  Viet jo

Trong tương lai, nếu có nhu cầu phát sinh do chính sách của chính phủ hoặc theo xu hướng nhu cầu cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục linh hoạt điều chỉnh kế hoạch lịch bay.

Nguồn link

https://www.viet-jo.com/m/news/tourism/201123192352.html