Khai trương “Phòng chờ điều trị nội trú” thứ 2 cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại tỉnh Osaka . Hơn 12000 người phục hồi sức khỏe tại nhà trong tỉnh

Tỉnh Osaka đã mở một “Phòng chờ điều trị nội trú” mới cho các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 mà không thể nhập viện do giường bệnh trong bệnh viện quá tải.

“Phòng chờ điều trị nội trú” được thành lập nhằm giảm lượng bệnh nhân phải chờ đợi lâu trên xe cấp cứu vì giường bệnh đã chật cứng và không quyết định được điểm đến nhập viện, nhân viên y tế khoa cấp cứu sẽ đóng quân tại đây và chăm sóc cho bệnh nhân hô hấp như giúp thở bằng ô-xy,…

Hệ thống “Phòng chờ điều trị nội trú” hoạt động đầu tiên bắt đầu tại thành phố Osaka vào ngày 22 tháng 4, và theo thống kê của tỉnh, cho đến nay đã có khoảng 50 người được đưa đến đây và một số bệnh nhân đã phải chờ từ 36 tiếng trở lên. Do đó, vào ngày 30 tháng 4, 1 “Phòng chờ mới” đã được mở ở Thành phố Osaka

Tính đến ngày 30 tháng 4, hơn 12.000 người tự phục hồi sức khỏe tại nhà và chúng tôi muốn xem xét thành lập thêm “Phòng chờ điều trị nội trú” bên ngoài thành phố Osaka trong tương lai.

Nguồn: https://www.mbs.jp/news/kansainews/20210501/GE00038101.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=QxHsCj-Ipoc