Tất cả các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airline từ Việt Nam đến Nhật Bản đều tạm dừng cho đến cuối tháng 7

on

18/06/2020

Hãng hàng không Vietnam Airlines [HVN] đã quyết định tạm dừng các chuyến bay theo lịch trình giữa Việt Nam và Nhật Bản cho đến ngày 31 tháng 7 do ảnh hưởng của sự lây nhiễm COVID-19

Đối với chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật Bản đang được xem xét để mở lại một phần với các điều kiện cần và đủ đã không được thiết lập, và đã đưa ra thông báo vào ngày 17/6 rằng hoạt động sẽ tạm dừng.

Do đó, tất cả các chuyến bay giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ bị tạm dừng cho đến cuối tháng 7. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh trong thời gian tới mà các chuyến bay có thể được nối lại mà không cần thông báo.

Trước đó, Vietnam Airlines đã dừng tất cả các chuyến bay từ Việt Nam – Nhật Bản kể từ ngày 23/3.

Nguồn

https://www.viet-jo.com/m/news/tourism/200617223754.html?fbclid=IwAR2j7W7I2_V-OTrjKOsZOlTIqmUU60CElk0fC3rfL5OxEMskUUmk5s4JLgg