Tất cả các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airline từ Việt Nam đến Nhật Bản đều tạm dừng cho đến cuối tháng 7

18/06/2020 Hãng hàng không Vietnam Airlines [HVN] đã quyết định tạm dừng các chuyến bay theo lịch trình giữa Việt Nam và Nhật Bản cho đến ngày 31 tháng 7 do ảnh hưởng của sự lây nhiễm COVID-19 Đối với chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật Bản đang được xem xét để mở lại…