Hồ Beppu Benten, Hồ Aogiri Koi kỳ bí màu xanh tuyệt đẹp, Yamaguchi(別府弁天池, 一の俣桜公園)