Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 không cần đăng ký đặt hẹn trước từ 16 tuổi trở lên tại Osaka, Nhật Bản

Tại điểm tiêm chủng quy mô lớn ở tỉnh Osaka sẽ thực hiện việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mà không cần đăng ký đặt hẹn trước từ ngày 6 tháng 10. Vào những ngày qua, các trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác nhận ở tỉnh Osaka đang giảm.…

Read More

Tập huấn triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại một địa điểm mới ở Osaka trước khi bắt đầu đợt tiêm chủng quy mô lớn

Một cuộc tập huấn triển khai tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 quy mô lớn đã được tổ chức vào ngày 6/6 tại INTEX Osaka ở Phường Suminoe, trước khi bắt đầu tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 quy mô lớn tại địa điểm này ở thành phố Osaka…

Read More