Bão số 14 cực mạnh tiếp cận và đổ bộ vào phía Tây và phía Đông Nhật Bản. Cảnh giác với thời tiết mưa bão trung tâm phía Thái Bình Dương, nguy cơ có mưa lớn ở khu vực Tokai

Bão số 14 cực mạnh di chuyển theo hướng Bắc trong khi vẫn duy trì sức mạnh theo hướng Nam của Shikoku và sẽ tiếp cận miền Tây Nhật Bản vào ngày mai, ngày 10/10, vào ngày 11/10 cơn bão có nguy cơ tiếp cận và đổ bộ ở phía Đông Nhật Bản. Cần đề…