JR West mở bán vé tàu tốc hành “Ticketless” cho tuyến tàu Kounotori với giá 500 yên giữa Osaka và ga Kinosakionsen

JR West thiết lập và mở bán vé tàu tốc hành (Limited Express) “Kounotori Hayatoku Ticketless 14” (こうのとり早特チケットレス14) dành riêng cho vé đặt trước trực tuyến “e5489”.

Đây là loại vé một chiều cho phép bạn sử dụng chỗ ngồi đã được đặt trước trên các tuyến tàu thông thường của tuyến tàu tốc hành Kounotori.

Vé được mở bán cho tuyến tàu đi Osaka – Shin Osaka – Amagasaki – Toyooka và ga Kinosaki Onsen. Giá vé một chiều cho tàu tốc hành là 500 yên cho người lớn và 250 yên cho trẻ em. Tổng cộng giá vé phải thanh toán từ Osaka đi Kinosakionsen cho người lớn là 3.910 yên giữa Osaka, Shin-Osaka và ga Kinosakionsen. Tổng cộng 3.580 yên giữa Amagasaki và ga Kinosaki Onsen và giữa Osaka, Shin-Osaka, Amagasaki và ga Toyooka.

Thời gian sử dụng bắt đầu từ ngày 1/4/2021. Vé sẽ được bán từ ngày 1 tháng 3 và vé sẽ được mua trước từ 1 tháng hoặc tối đa trước 14 ngày trước ngày sử dụng.

Mua vé trực tuyến bằng cách đặt chỗ truớc từ điện thoại thông minh, máy vi tính,v.v. sau đó lưu vé vào trong điện thoại, v.v.. Khi sử dụng vé, bạn có thể lên tàu mà không cần mua vé tại phòng bán vé của nhà ga trước khi lên tàu.

Đây là vé một chiều cho phép sử dụng chỗ ngồi đã được đặt trước trên tuyến tàu tốc hành Limited Express Kounotori giới hạn về khu vực, thời gian và số lượng chỗ ngồi (cần có vé riêng để lên tàu).

Nguồnhttps://www.traicy.com/posts/20210307200004/