Đèn giao thông hoạt động như thế nào cho các tuyến xe buýt? Tại sao xe buýt có thể chạy đúng giờ? Giao thông ở Nhật Bản gây ngạc nhiên trên thế giới là gì?

Một hệ thống kiểm soát đèn giao thông nào dành cho các tuyến xe buýt? Có những khu vực nào được áp dụng? Giao thông công cộng tại Nhật Bản được cho là chính xác về thời gian trên toàn thế giới. Đặc biệt, trong trường hợp cho các tuyến xe buýt, thời gian có…