Tập huấn triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại một địa điểm mới ở Osaka trước khi bắt đầu đợt tiêm chủng quy mô lớn

Một cuộc tập huấn triển khai tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 quy mô lớn đã được tổ chức vào ngày 6/6 tại INTEX Osaka ở Phường Suminoe, trước khi bắt đầu tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 quy mô lớn tại địa điểm này ở thành phố Osaka…

Read More

Thành phố Sakai, tỉnh Osaka sẽ mở “Địa điểm tiêm vắc xin Covid-19 quy mô lớn” cho 1000 người mỗi ngày vào ngày 22 tháng 6 tại Nhà thi đấu Công viên Kanaoka

Thành phố Sakai, tỉnh Osaka, sẽ mở một địa điểm tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 quy mô lớn vào ngày 22/6 có thể tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho 1.000 người mỗi ngày. Tại thành phố Sakai, việc tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 đã bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 cho…

Read More

Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đã bắt đầu tại một địa điểm quy mô lớn ở Osaka. Đặt hẹn trước cho đợt tiêm vắc xin tiếp theo sẽ bắt đầu vào chiều ngày 24/05

Một trung tâm tiêm vắc xin ngừa Covid-19 với quy mô lớn do Bộ Quốc phòng thành lập tại thành phố Osaka đã bắt đầu hoạt động vào ngày hôm nay, ngày 24/05. Tại “Trung tâm Tiêm chủng Quy mô lớn của Lực lượng Phòng vệ Osaka” được thành lập…

Read More