Đền Sumiyoshi Taisha tại Osaka kéo dài thời gian cho khách đến dâng hương, lễ vật thờ cúng trong 1 tháng. Hạn chế số lượng khách vào đền. Huỷ bỏ các cửa hàng mở cửa.

Vào ngày đầu năm 2021, mọi người dân trên toàn nước Nhật thường đi lễ chùa, đền thờ vào ngày đầu tiên Năm Mới. Tuy nhiên, do tình hình sự lây nhiễm của Covid-19, không nên tụ tập đông người, do đó mỗi ngôi đền, ngôi chùa đều đưa ra nhiều lời kêu gọi khác…