Pháo hoa sẽ được bắn cùng một lúc tại 47 quận vào ngày 24 tháng 7! Phòng tổ chức JCI Nhật Bản nói về dự án “Pháo hoa khởi đầu ngày mới”

Thanh thương Hội Quốc tế Nhật Bản – JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL JAPAN (JCI JAPAN), vào ngày 24 tháng 7 (ngày lễ) khi lễ khai mạc “Thế vận hội Tokyo 2020” dự kiến ​​được tổ chức, pháo hoa sẽ được bắn cùng một lúc trong 47 quận với chủ đề “Dự án pháo hoa toàn quốc…