“Màn hình máy tính trên không” có độ sáng và độ tương phản cao được phát triển bởi Maxell nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm Covid-19

Vào ngày 27 tháng 7, Maxell Holdings đã ra mắt “AFID” (Advanced Floating Image Display), một màn hình xuất hiện trên không hoạt động bằng cảm ứng. Trên màn hình sẽ hiển thị hình ảnh có độ sáng, độ tương phản cao và được vận hành với độ chính xác tương tự như một máy…