Ngày càng nhiều lao động người nước ngoài tại Nhật Bản bị sa thải do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Trái lại, nhiều doanh nghiệp yêu cầu xem xét việc tiếp tục tuyển dụng lao động người nước ngoài.

Trong khi số lượng lao động g người nước ngoài tại Nhật bị sa thải ngày càng tăng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì số lượng lao động người nước ngoài đến Nhật vẫn tiếp tục do chính phủ Nhật nới lỏng quy định nhập cư. Không thể phủ nhận một sự mâu…