Sức gió cực mạnh của cơn bão làm cho nước biển cuộn trào thành những cơn sóng lớn. Cơn bão số 10 tiếp cận thành phố Tsushima, tỉnh Nagasaki

Cơn bão số 10 lớn và cực mạnh đang tiến về phía bắc qua bờ biển phía tây của Kyushu trong khi vẫn duy trì sức mạnh cơn bão. Đây là báo cáo từ thành phố Tsushima, tỉnh Nagasaki nơi cơn bão đang đến gần. (Báo cáo từ phóng viên Kensei Shigenaga) ⇒ Hiện tại,…