LOẠI VÉ & GIÁ VÉ TÀU JR PASS (JAPAN RAIL PASS) (PHẦN 2)

Có hai loại vé tàu JAPAN RAIL PASS:

Vé Xanh (Green) (hạng thương gia) và vé Thường. Mỗi loại vé đều có vé PASS cho 7 ngày, 14 ngày hoặc 21 ngày. Vui lòng tham khảo JAPAN RAIL PASS trong Phạm vi Hiệu lực về du lịch cho phép các loại vé được sử dụng khác nhau.

  • Nếu bạn mua một phiểu đổi vé tàu (Exchange Order) ở một quốc gia khác, không ở Nhật Bản.

Giá của phiếu đổi vé tàu (Exchange Order) (tính đến tháng 10 năm 2017)

Loại vé
Green (Xanh)
Ordinary (Thường)
Thời hạn
Người lớn
Trẻ em
Người lớn
Trẻ em
7-ngày
38,880 YEN
19,440 YEN
29,110 YEN
14,550 YEN
14-ngày
62,950 YEN
31,470 YEN
46,390 YEN
23,190 YEN
21-ngày
81,870 YEN
40,930 YEN
59,350 YEN
29,670 YEN

Bảng giá trên đây được tính theo giá tiền yên (¥) đối với một phiếu đổi vé tàu JR PASS của JAPAN RAIL; giá tiền thực tế bằng đồng tiền nội tệ của mỗi nước được tính dựa trên Tỷ giá trao đổi tiền tệ từ Ngân hàng của nước đó vào thời điểm phiếu đổi vé tàu Exchange Order được phát hành. Lưu ý rằng tỷ giá mua có thể khác với tỷ giá hối đoái có hiệu lực khi bạn thực sự đến thăm Nhật Bản.
Giá tiền tệ địa phương, tỷ giá hối đoái được áp dụng, và ngày phát hành cho phiếu Exchange Order được quy định cụ thể trên chính Exchange Order.
Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi tính đến ngày phát hành Exchange Order sẽ được hưởng mức giá vé PASS của trẻ em.
(Giá có thể thay đổi. Giá áp dụng là giá có hiệu lực vào ngày phát hành Exchange Order.)

* Giá được hiển thị chính xác vào tháng 10 năm 2017. Hiện giá trên chưa thay đổi.

Thời hạn sử dụng vé tàu JR PASS

Thời hạn hiệu lực của một vé tàu JAPAN RAIL PASS là khoảng thời gian 7, 14, hoặc 21 ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày sử dụng PASS lần đầu tiên.
Nếu bạn đã mua một Exchange Order tại một quốc gia khác mà không phải là Nhật Bản, bạn phải chuyển phiếu Exchange Order của bạn để bạn nhận được tấm vé JAPAN RAIL PASS của bạn trong vòng 3 tháng kể từ ngày phiếu Exchange Order được phát hành (ví dụ như phiếu Exchange Order được phát hành vào ngày 15 tháng 4 sẽ phải được chuyển vào trước ngày 14 tháng 7). Vào thời điểm chuyển đổi sang vé tàu JR PASS, bạn phải chỉ định ngày mà bạn muốn bắt đầu sử dụng vé PASS. Có thể là bất kỳ ngày nào trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được PASS.
· Một khi ngày bắt đầu được chỉ định trên vé PASS thì nó không thể thay đổi.

Chú Ý

JAPAN RAIL PASS đang được bán tại một số văn phòng kinh doanh tại Nhật Bản từ ngày 8 tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018.
※ Dành cho những cá nhân có hộ chiếu từ một quốc gia khác mà không phải Nhật Bản cấp
(người Nhật định cư ở nước ngoài không thể mua).

Xem phần 1: Điều kiện để nhận vé tàu JR PASS tại Nhật   https://travel.jpn.com/?p=3994

Xem phần 3: Phạm vi sử dụng vé tàu JR PASS  https://travel.jpn.com/?p=4014

Xem phần 4: Điều kiện sử dụng vé tàu JR PASS  https://travel.jpn.com/?p=4027

Xem phần 5: CÁC BƯỚC MUA VÉ TÀU JR PASS  https://travel.jpn.com/?p=4043

Nguồn :  https://www.japanrailpass.net/about_jrp.html